"Térjünk a tárgyra!” rovatunk a Petőfi Irodalmi Múzeum – Kazinczy Ferenc Múzeum színes gyűjteményében megtalálható tárgyak közül tár egyet a nagyközönség elé hétről hétre.


Bemutatunk egy 1956-os sátoraljaújhelyi diáksapkát. A tárgyat Buza Béla adományozta a múzeum részére, aki 1. „A” osztályos tanuló volt az 56’-os események idején a sátoraljaújhelyi Közgazdasági Technikumban (ma V. István Katolikus Szakközépiskola és Gimnázium). Az iskolában tanuló lányok készítették a Kossuth címereket egy éjjel során. Az adományozó édesanyja elrejtette a sapkát a szabadságharc leverése után, így maradt meg az utókornak.

A diáksapkák a vidéki „ellenállás” jelképévé váltak. A harcok leverése után Miskolcon és Debrecenben is, mintegy néma tüntetésül hordták többen, amit a hatalom nem nézett mindig jó szemmel. Miskolcon előfordult, hogy a villamosról rángattak le fiatalokat 1957-ben diáksapkáik miatt. A korona nélküli ún. „Kossuth címer” pedig önmagában is ’56 izzó őszének jelképe azóta.

1956. október 26-ára szervezték az első tüntetést Újhelyben. A város főterén megkoszorúzták a Kossuth szobrot és 1848-as dalokat énekeltek. A szónokok függetlenséget és a szovjet csapatok kivonását követelték. Miután a tömeg szétoszlott, egy csoport a szovjet hősi emlékműről leverte a vörös csillagot, majd az egész emlékművet összetörte. Ezután sorra alakultak meg a munkástanácsok és megalakult a helyi Nemzetőrség is. Újjá alakult a Kisgazdapárt és a Nemzeti Parasztpárt.

November 4. után a harcra vállalkozó helyiek Kőkaput választották fészküknek, ezért kivonultak a városból. Kőkapun időközben szabályos katonai tábort rendeztek be, konyhával és kötözőhellyel. A felkelők a csatlakozott katonák segítségével és irányításával védelemre rendezkedtek be. A két páncéltörő ágyút, valamint a golyószórót és a géppuskákat tüzelőállásba helyezték, a bázishoz vezető útvonalat a bányából szerzett robbanóanyaggal aláaknázták, az egység tagjait eskütételre kötelezték, majd pedig katonai kiképzésben részesítették. Ezután a kommunisták szervezkedésbe kezdtek a fegyveres védelem nélkül maradt városban, azonban ezt hamar leszerelték a felkelők. November 9-én a diákokat szüleik kérése hazaküldték Kőkapuról, majd 11-én az ellenállócsoport letette a fegyvert. A polgári lakosság ezzel szemben tovább szervezkedett, szórólapokkal szólítottak föl az ellenállásra, fegyveres ellenállás azonban nem bontakozott ki.

JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com