"Térjünk a tárgyra!” rovatunk a Petőfi Irodalmi Múzeum – Kazinczy Ferenc Múzeum színes gyűjteményében megtalálható tárgyak közül tár egyet a nagyközönség elé hétről hétre.


A sátoraljaújhelyi Nepomuki Szent János szobor a Városligetben, a Fehér patak és a Ronyva árapasztó medrének találkozásánál áll. Eredetije 1756-ban készült, 1850-ben újrafaragták, az eredeti ma a Kazinczy Ferenc Múzeum udvarában áll. A késő barokk stílusú, rusztikusan megformált, népi ihletésű szobrot homokkőből alkotta Hartman József (Josephus Hartman) kassai mester, aki a kassai Erzsébet dóm szószékét is készítette. A mester Abaúj, Zemplén, Gömör, a Szepesség, Ung, Borsod és Hajdú vármegye egyházi épületeit ékesítette szobraival és faragványaival, dolgozott e vármegyék főurainak is. A szobrot Svajtzer Henrik képíró festette be.

Posztamensén latin nyelvű, verses fohász található. Magyarul: „Óh, boldog Szentháromság, János szentsége által tisztítsd meg elménket, hogy szívünkben a szeretet uralkodjék”.

Az újrafaragott szobor az 1880-as évekre elhanyagolt állapotba került. Erről maradt fönn a következő anekdota. Boruth Elemér, a Zemplén című lap szerkesztője több ízben hiába figyelmeztette az illetékes köröket a kegyeletet sértő állapotra. Egy májusi kora reggelen egy vidám társasággal arra járván, ismét szemet szúrt neki a szent szobor elhanyagolt állapota. Észrevéve, hogy a szobor aljába erősített vasrúd már alig tart, a szobrot háttal Újhelynek, arccal Borsinak fordítva, a hátára a következőket írta: „Fütyülök Újhelynek! Megyek Borsiba!” Képzelhető a városszerte felhangzott hahota, melynek eredménye a szobor alapos helyreállítása lett.

Nepomuki János kanonok Vencel cseh király feleségének udvari papja volt, a gyónási titok megőrzéséért 1393-ban vértanúhalált szenvedett, a prágai hídról a Moldvába lökték. 1729-ben szentté avatták, ünnepe május 16. Az úton, hídon, vízen járók védőszentjének tekintik.

JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com